Tag Archives: thần số học số 1

Số 1 có ý nghĩa gì trong thần số học?

thần số học số 1

Số 1 có ý nghĩa gì trong thần số học? Thần số học là gì? Nghiên cứu về thần số học là nghiên cứu về cách các con số, cũng như tính cách và rung động độc đáo của chúng có tác động đáng kể đến chúng ta. Mỗi chúng ta trong thần số học […]