Category Archives: Tin Tức Đồ Cúng

Cúng ông công ông táo năm 2024 những điều cần biết

Ông công ông táo chầu trời

Tại sao có tục lệ cúng ông công ông táo? Hàng năm vào ngày 23 tháng Chạp, ông Công ông Táo sẽ cưỡi một con cá chép lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng đế về tất cả những gì họ thấy và nghe ở trần gian, cả tốt và xấu. Từ đó, […]

Mâm Cúng Khai Trương Cửa Hàng Gồm Gì?

Lễ cúng khai trương cửa hàng là một trong những thủ tục không thể nào thiếu được. Điều này thể hiện mong ước, nguyện ước của chủ cửa hàng hàng với công việc kinh doanh buôn bán của mình. Mâm cúng khai trương cửa hàng mới thành lập gồm những gì? Thủ tục hành lễ […]